Q&A

Wat is een gevolmachtigd agent?

Een financiële dienstverlener met de bevoegdheid om namens een of meerdere verzekeraars of banken taken uit te voeren. Een gevolmachtigd agent mag nagenoeg alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet. Het verschil is dat een gevolmachtigd agent de financiële risico’s niet draagt. Dat is wettelijk zo bepaald. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Kan een gevolmachtigd agent ook tussenpersoon zijn?

Ja, dat is mogelijk. Het eigen volmachtbedrijf wordt dan gebruikt ter ondersteuning van de advies- en bemiddelingsactiviteiten. Het kan ook zo zijn dat de gevolmachtigd agent samenwerkt met diverse bemiddelaars.

Hoe kom ik erachter of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?

Dat kunt u meestal zien op de website, in het briefhoofd of in de polis/overeenkomst. Als deze is ondertekend door de financieel dienstverlener in plaats van de verzekeringsmaatschappij of bank, dan gaat het bijna altijd om een gevolmachtigd agent. Op de website van de AFM vindt u het register van financieel dienstverleners. Op de website van de NVGA vindt u de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven. Hier zijn de meeste gevolmachtigd agenten bij aangesloten.

Ook kunt u het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen; de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven, waarbij veel maar niet alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten, vindt u op www.nvga.org.

Welke voordelen levert u dat op?

Als uw financieel dienstverlener zowel tussenpersoon als gevolmachtigd agent is, levert u dat veel voordelen op. Een gevolmachtigd agent behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen, financieringen, hypotheken of andere financiële producten zelfstandig. Daardoor kan hij sneller en efficiënter werken. U loopt daarbij geen risico. Banken en verzekeraars zijn gebonden aan wat de gevolmachtigd agent met u heeft afgesproken.

Wat doe ik bij schade?

Uw financieel dienstverlener behandelt in de rol van gevolmachtigd agent ook uw schade. Daardoor kan uw schade snel, efficiënt en persoonlijk worden afgehandeld.

Biedt een gevolmachtigd agent maatwerk?

Ja, dat is mogelijk. Hij kan u naast de reguliere financiële producten van verzekeraars en banken een eigen volmachtproduct aanbieden. Een gevolmachtigd agent kan de prijs en voorwaarden dus aanpassen. Hij kan ook een nieuw financieel product samenstellen als dat beter aansluit bij uw behoeften of wensen. De naam van het kantoor van de gevolmachtigd agent komt bovenaan de polis te staan. Een gevolmachtigd agent kan een eigen financieel product ook onder de eigen merknaam op de markt brengen. Dan is het eigen product het huismerk van de gevolmachtigd agent.

Hoe zie ik of ik een volmachtproduct heb?

U ziet dit in een oogopslag. De polis of overeenkomst is dan ondertekend door de gevolmachtigd agent. Dit doet hij namens één of meerdere verzekeringsmaatschappijen of banken. Zij zijn de risicodragers en worden apart op de polis of overeenkomst vermeld. Zijn er meerdere risicodragers, dan wordt hun aandeel in percentages vermeld.

Is een volmachtproduct net zo goed als een maatschappijproduct?

Jazeker, want de risicodragers zijn altijd bekende maatschappijen. Het voordeel is dat u bij aanvraag, beheer van uw polis en een eventuele schadeafhandeling alleen met de gevolmachtigd agent te maken heeft. Zo blijven de lijnen kort.

Betaal ik een gevolmachtigd agent meer voor zijn diensten?

Nee, u betaalt niets extra’s. Voor de vele volmachtwerkzaamheden die de gevolmachtigd agent uit handen neemt van de verzekeraars en/of banken, krijgen zij een vergoeding. Voor diensten zoals advisering en bemiddeling krijgen zij op dezelfde manier betaald als andere tussenpersonen. Denk aan een premie, een vaste vergoeding, uurtarief of betaling op abonnementsbasis. U vindt hier meer over in de Dienstenwijzer of het Dienstverleningsdocument van de gevolmachtigd agent.

Is een gevolmachtigd agent onafhankelijk?

De agent heeft een volmacht van een of meerdere verzekeraars en/of banken. Daardoor mag hij zelfstandig opreden. Tegelijkertijd is de agent niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij een van de partijen waarvan hij een volmacht heeft. Wel zal er altijd worden gekeken of het mogelijk is, want dan heeft de agent de dienstverlening compleet in eigen hand. En dat is wel zo handig en efficiënt voor u.

Is het veilig om met gevolmachtigd agenten zaken te doen?

Dat is zeker veilig. Een gevolmachtigd agent voldoet aan de eisen die door de AFM zijn opgesteld. Daarnaast hebben banken en verzekeraars altijd nog extra eisen als het gaat om vakbekwaamheid, transparantie en integriteit. Ook zijn de meeste gevolmachtigd agenten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven(NVGA). Deze vereniging hanteert eigen kwaliteitsnormen.

Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD) in Den Haag.

Wanneer uw klacht te maken heeft met een zorgverzekering dan kunt u zich richten tot Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) in Zeist.