Over Hoofdstad

Hoofdstad is naast tussenpersoon gevolmachtigd agent van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Daardoor mogen we verzekeringen zelfstandig behandelen, accepteren en verwerken. Dat levert u gemak en tijdsbesparing op. Bovendien heeft u maar één aanspreekpunt. En dat is natuurlijk wel zo prettig.

Toch niet tevreden?

Natuurlijk proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Neemt u dan vooral contact met ons op of vul het klachtenformulier in. We nemen uw klacht dan meteen in behandeling. Zo proberen we uw ongenoegen zo snel mogelijk te verhelpen. Voor onze interne klachtenprocedure zijn we aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Conflictsituaties

Hoofdstad is tussenpersoon en gevolmachtigd agent. Juridisch gezien is er een scheiding tussen de verschillende rollen die we hebben. In de praktijk is er echter wel sprake van overlap in de taken die we uitvoeren binnen die verschillende rollen. Dat zorgt er immers voor dat we efficiënter kunnen werken. Toch kan er een conflicterende situatie ontstaan tussen onze rollen als tussenpersoon en als gevolmachtigde.

Om dit te voorkomen hanteert Hoofdstad het volgende beleid:

Voor beide eenheden is een bevoegde vertegenwoordiger beschikbaar. Hij kan bij een conflictsituatie optreden volgens de instructies en overige documenten zoals beschreven in het handboek. Daarmee probeert hij tot een acceptabele oplossing voor alle partijen te komen.

Ook bij een schaderegeling kan er een conflictsituatie ontstaan. Wordt er gediscussieerd over de schuldvraag en zijn er twee of meer (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan geven we de schaderegeling (deels) uit handen aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Fraudeprotocol

Het volmachtbedrijf Hoofdstad vertegenwoordigt verzekeraars die het protocol hebben ondertekend. We conformeren ons aan de uitgangspunten en doelstellingen van het protocol en zullen op basis van richtlijnen en aanbevelingen fraude voorkomen, signaleren, registeren, melden en bestrijden.